Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.3.2011

Kreditbeståndet i hushållen 104 miljarder euro i slutet av december

Hushållens kreditbestånd uppgick i slutet av december år 2010 till totalt 104 miljarder euro. Krediterna steg med omkring 6 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Omkring 79 miljarder euro av hushållens krediter var bostadskrediter och krediter för fritidsbostäder. Bostadskrediterna steg med omkring 7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Hushållen lyfte nya bostadskrediter för totalt 5 miljarder euro under kvartalet. Hushållens konsumtionskrediter och studielån uppgick i slutet av december år 2010 till något under 15 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Hushållens bestånd av bostadskrediter och dess årsförändring åren 2002–2010

 Hushållens bestånd av bostadskrediter och dess årsförändring åren 2002–2010

Utlåningsbeståndet 246 miljarder euro i slutet av december

Beståndet av den utlåning som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar uppgick i slutet av fjärde kvartalet år 2010 till totalt omkring 246 miljarder euro. Utlåningsbeståndet steg med omkring nio procent jämfört med föregående kvartal. Ny utlåning lyftes för totalt 186 miljarder euro. Den exceptionellt stora uppgången i utlåningen beror på överföringen av balansräkningsposter inom en bankkoncern.

De inhemska kreditgivarnas kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. företag och näringsidkarhushåll, uppgick i slutet av december 2010 till totalt drygt 73 miljarder euro. Under oktober–december 2010 lyftes nya krediter för företagsverksamhet för drygt tio miljarder euro.

Minilån beviljades för 65 miljoner euro

Under fjärde kvartalet år 2010 beviljades hushållen nya snabblån för omkring 65 miljoner euro, totalt mer än 302 000 lån. Ett snabblån uppgick i genomsnitt till omkring 214 euro under fjärde kvartalet 2010 och återbetalningstiden var i genomsnitt 32 dagar. De kunder som tog snabblån under oktober–december betalade sammanlagt 17 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna med anknytning till snabblånen var sålunda i genomsnitt 26 procent av det beviljade lånekapitalet. Under fjärde kvartalet år 2010 uppgick antalet statistikförda företag som beviljade minilån till 63, dvs. två färre än under föregående kvartal.


Källa: Kreditbeståndet, 4:e kvartalet 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Paula Paavilainen (09) 1734 3539

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2010/04/lkan_2010_04_2011-03-22_tie_001_sv.html