Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 14.6.2011

Utlåningsbeståndet 278 miljarder euro i slutet av mars 2011

Beståndet av den utlåning som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar uppgick i slutet av första kvartalet 2011 till totalt 278 miljarder euro. Utlåningsbeståndet steg med 13 procent jämfört med föregående kvartal. Under kvartalet lyftes ny utlåning för totalt 446 miljarder euro, vilket är 260 miljarder euro mer än under motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåningsbeståndet åren 2002–2011

Utlåningsbeståndet åren 2002–2011
*I samband med förnyelsen av datainsamlingen har datainnehållet i statistiken 2010/Q2 ändrats och uppgifterna är inte helt jämförbara med tidigare publicerade uppgifter

Inhemska kreditgivares kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av mars 2011 till totalt drygt 74 miljarder euro, av vilket utlåningens andel var drygt 68 miljarder euro. Under januari–mars lyftes ny utlåning för företagsverksamhet för tio miljarder euro.

Kreditbeståndet i hushållen 105 miljarder euro i slutet av mars

Hushållens kreditbestånd uppgick i slutet av mars till totalt 105 miljarder euro. Krediterna ökade med omkring 6 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Av hushållens krediter var 80 miljarder euro bostadskrediter och krediter för fritidsbostäder. Bostadskrediterna ökade med 7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Hushållen lyfte nya bostadskrediter för totalt 4 miljarder euro under kvartalet. Hushållens konsumtionskrediter och studielån uppgick i slutet av mars till totalt 15 miljarder euro.

Större efterfrågan på minilån

Under första kvartalet 2011 beviljades hushållen 26 procent mer nya minilån, dvs. s.k. snabblån, än året innan. Lån beviljades för omkring 70 miljoner euro, totalt över 321 000 stycken. Ett minilån uppgick i genomsnitt till omkring 217 euro under första kvartalet och återbetalningstiden var i genomsnitt 33 dagar. De kunder som tog minilån under januari–mars betalade sammanlagt närmare 18 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna med anknytning till minilånen var sålunda i genomsnitt 25 procent av det beviljade lånekapitalet. Under första kvartalet år 2011 uppgick antalet statistikförda företag som beviljade minilån till 71, dvs. åtta företag fler än under föregående kvartal.


Källa: Kreditbeståndet, 1:a kvartalet 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Susanna Laine (09) 1734 3317

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 14.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 1:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2011/01/lkan_2011_01_2011-06-14_tie_001_sv.html