Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.9.2011

Utlåningsbeståndet 276 miljarder euro i slutet av juni 2011

Beståndet av den utlåning som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar uppgick i slutet av andra kvartalet 2011 till totalt 276 miljarder euro. Utlåningsbeståndet minskade från föregående kvartal med en procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåningsbeståndet åren 2002–2011

Utlåningsbeståndet åren 2002–2011
*I samband med förnyelsen av datainsamlingen har datainnehållet i statistiken 2010/Q2 ändrats och uppgifterna är inte helt jämförbara med tidigare publicerade uppgifter

Inhemska kreditgivares kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av juni 2011 till totalt drygt 75 miljarder euro, av vilket utlåningens andel var drygt 69 miljarder euro. Under april–juni lyftes ny utlåning för företagsverksamhet för nästan 11 miljarder euro.

Kreditbeståndet i hushållen 107 miljarder euro i slutet av juni

Hushållens kreditbestånd uppgick i slutet av juni till totalt 107 miljarder euro. Krediterna ökade med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Av hushållens krediter var 81 miljarder euro bostadskrediter och krediter för fritidsbostäder. Bostadskrediterna ökade med 7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Hushållen lyfte nya bostadskrediter för totalt 6 miljarder euro under kvartalet. Hushållens konsumtionskrediter och studielån uppgick i slutet av juni till totalt 15 miljarder euro.

Större efterfrågan på minilån

Under andra kvartalet 2011 beviljades hushållen 27 procent mer nya minilån, dvs. s.k. snabblån, jämfört med året innan. Lån beviljades för drygt 79 miljoner euro, totalt 357 003 stycken. Ett minilån uppgick i genomsnitt till 223 euro under andra kvartalet och återbetalningstiden var i genomsnitt 33,6 dagar. De kunder som tog minilån under april–juni betalade sammanlagt över 20 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna med anknytning till minilånen var sålunda i genomsnitt över 25 procent av det beviljade lånekapitalet. Under andra kvartalet år 2011 uppgick antalet statistikförda företag som beviljade minilån till 81, dvs. tio företag fler än under föregående kvartal.


Källa: Kreditbeståndet, 2:a kvartalet 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Susanna Laine (09) 1734 3317

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (173,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 2:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2011/02/lkan_2011_02_2011-09-16_tie_001_sv.html