Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.12.2011

Utlåningsbeståndet 278 miljarder euro i slutet av september 2011

Beståndet av den utlåning som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskydds-fonder beviljar uppgick i slutet av tredje kvartalet 2011 till totalt 278 miljarder euro. Utlåningsbeståndet mins-kade från föregående kvartal med något under en procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåningsbeståndet åren 2002–2011

Utlåningsbeståndet åren 2002–2011
*I samband med förnyelsen av datainsamlingen har datainnehållet i statistiken 2010/Q2 ändrats och uppgifterna är inte helt jämförbara med tidigare publicerade uppgifter

Inhemska kreditgivares kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av september 2011 till totalt 76 miljarder euro, av vilket utlåningens andel var 70 miljarder euro. Under juli–september lyftes ny utlåning för företagsverksamhet för nästan 10 miljarder euro.

Kreditbeståndet i hushållen 108 miljarder euro i slutet av september

Hushållens kreditbestånd uppgick i slutet av september till totalt 108 miljarder euro. Krediterna ökade med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Av hushållens krediter var 83 miljarder euro bostadskre-diter och krediter för fritidsbostäder. Bostadskrediterna ökade med nästan 7 procent jämfört med motsvaran-de kvartal året innan. Hushållen lyfte nya bostadskrediter för totalt 5,6 miljarder euro under kvartalet. Hushål-lens konsumtionskrediter och studielån uppgick i slutet av september till totalt 15 miljarder euro.

Större efterfrågan på minilån

Under tredje kvartalet 2011 beviljades hushållen 35 procent mer nya minilån, dvs. s.k. snabblån, jämfört med året innan. Lån beviljades för något under 83 miljoner euro, totalt 359 863 stycken. Ett minilån uppgick i ge-nomsnitt till 229 euro under tredje kvartalet och återbetalningstiden var i genomsnitt 32 dagar. De kunder som tog minilån under juli–september betalade sammanlagt över 20 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgif-terna med anknytning till minilånen var sålunda i genomsnitt nästan 25 procent av det beviljade lånekapitalet. Under tredje kvartalet år 2011 uppgick antalet statistikförda företag som beviljade minilån till 81, av vilka fem var nya.


Källa: Kreditbeståndet, 3:e kvartalet 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Susanna Laine (09) 1734 3317

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 2.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 3:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2011/03/lkan_2011_03_2011-12-02_tie_001_sv.html