Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.3.2012

Utlåningsbeståndet 277 miljarder euro i slutet av december 2011

Beståndet av den utlåning som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar uppgick i slutet av år 2011 till totalt 277 miljarder euro. Utlåningsbeståndet steg med närmare 13 procent från året innan, men sjönk med något under en procent från föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåningsbeståndet åren 2002–2011

Utlåningsbeståndet åren 2002–2011
*I samband med förnyelsen av datainsamlingen har datainnehållet i statistiken 2010/Q2 ändrats och uppgifterna är inte helt jämförbara med tidigare publicerade uppgifter

Företagskrediterna totalt 76 miljarder euro

Inhemska kreditgivares kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av år 2011 till totalt nästan 76 miljarder euro, av vilket utlåningens andel var 70 miljarder euro. Kreditgivningen till företagsverksamhet ökade totalt med något över 4 procent från slutet av föregående år, utlåningsbeståndet ökade med något under 4 procent. Under år 2011 beviljades nya företagskrediter för 42 miljarder euro, vilket är 8 procent mer än ett år tidigare.

Hushållen lyfte nya krediter för 46 miljarder euro under år 2011

Hushållens kreditbestånd uppgick i slutet av december till totalt 110 miljarder euro, vilket är drygt 5 procent mer än i slutet av året innan. Hushållen lyfte nya krediter för 46 miljarder euro under året, vilket är något under 10 procent mer än ett år tidigare.

Av hushållens krediter var 84 miljarder euro bostadskrediter och krediter för fritidsbostäder. Det var något under 7 procent mer än året innan. Hushållen lyfte nya bostadskrediter för 21 miljarder euro under året, dvs. 8 procent mer än ett år tidigare.

Hushållens konsumtionskrediter och studielån uppgick i slutet av december till totalt 16 miljarder euro.

Efterfrågan på minilån ökade ytterligare

Under fjärde kvartalet 2011 beviljades hushållen 39 procent mer nya minilån, dvs. s.k. snabblån, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Lån beviljades för 90 miljoner euro under kvartalet, totalt 372 094 stycken. Ett minilån uppgick i genomsnitt till 243 euro under årets sista kvartal och återbetalningstiden var i genomsnitt 32,6 dagar. De kunder som tog minilån under oktober–december betalade sammanlagt närmare 21 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna med anknytning till minilånen var sålunda i genomsnitt 23 procent av det beviljade lånekapitalet. Under fjärde kvartalet år 2011 uppgick antalet statistikförda företag som beviljade minilån till 80, av vilka fyra var nya.


Källa: Kreditbeståndet, 4:e kvartalet 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 09 1734 3330, Susanna Laine 09 1734 3317

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (172,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2011/04/lkan_2011_04_2012-03-22_tie_001_sv.html