Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 14.9.2012

Utlåningsbeståndet 302 miljarder euro i slutet av juni 2012

Beståndet av den utlåning som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar uppgick i slutet av andra kvartalet 2012 till totalt 302 miljarder euro. Utlåningsbeståndet ökade med 9 procent från året innan. Från föregående kvartal ökade beståndet med drygt 5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåningsbeståndet åren 2002–2012

Utlåningsbeståndet åren 2002–2012
*I samband med att datainsamlingen förnyats har datainnehållet för statistiken 2010/Q2 ändrats och uppgifterna är inte längre helt jämförbara med tidigare publicerade uppgifter

Företagskrediterna totalt 79 miljarder euro

Inhemska kreditgivares kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av juni 2012 till totalt 79 miljarder euro, varav utlåningens andel var 72 miljarder euro. Kreditgivningen till företagsverksamhet ökade totalt med något under 6 procent från motsvarande kvartal året innan, utlåningsbeståndet ökade med något under 5 procent. Jämfört med föregående kvartal ökade både kreditgivningen totalt och utlåningsbeståndet med bara en dryg procent.

Kreditbeståndet i hushållen 112 miljarder euro i slutet av juni

Hushållens kreditbestånd uppgick i slutet av juni till totalt över 112 miljarder euro, vilket är drygt 5 procent mer än i slutet av motsvarande kvartal året innan. Från föregående kvartal ökade hushållens kreditbestånd med något under 2 procent.

Av hushållens krediter var något under 87 miljarder euro bostadskrediter och krediter för fritidsbostäder. Bostadskrediterna ökade med drygt 6 procent jämfört med året innan. Hushållen lyfte nya bostadskrediter för något under 6 miljarder euro under kvartalet, vilket var nästan 2 procent mindre än under motsvarande period året innan.

Hushållens konsumtionskrediter och studielån uppgick i slutet av juni till totalt 16 miljarder euro.

Efterfrågan på nya minilån tilltog

Under andra kvartalet 2012 beviljades hushållen nya minilån, s.k. snabblån, för drygt 94 miljoner euro, totalt 383 767 stycken. Mätt i euro beviljades under kvartalet 19 procent mer nya snabblån än under motsvarande kvartal året innan, men jämfört med föregående kvartal beviljades bara 6 procent mer nya lån. Ett snabblån uppgick i genomsnitt till 246 euro under andra kvartalet och återbetalningstiden var i genomsnitt 34,1 dagar.

De kunder som tog snabblån under april–juni betalade sammanlagt över 22 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna för snabblånen var sålunda över 23 procent av det beviljade lånekapitalet. Under andra kvartalet 2012 uppgick antalet statistikförda företag som beviljade snabblån till 80, av vilka två var nya.


Källa: Kreditbeståndet 2012, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 09 1734 3330, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 14.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2012/02/lkan_2012_02_2012-09-14_tie_001_sv.html