Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 4.12.2012

Utlåningsbeståndet 305 miljarder euro i slutet av september 2012

Beståndet av den utlåning som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar uppgick i slutet av tredje kvartalet 2012 till totalt 305 miljarder euro. Utlåningsbeståndet ökade med 10 procent från året innan. Från föregående kvartal ökade beståndet med något under två procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåningsbeståndet åren 2002–2012

Utlåningsbeståndet åren 2002–2012
*I samband med att datainsamlingen förnyats har datainnehållet för statistiken 2010/Q2 ändrats och uppgifterna är inte längre helt jämförbara med tidigare publicerade uppgifter

Företagskrediterna totalt 79 miljarder euro

Inhemska kreditgivares kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av september 2012 till totalt 79 miljarder euro, varav utlåningens andel var 72 miljarder euro. Kreditgivningen till företagsverksamhet ökade totalt med drygt 4 procent från motsvarande kvartal året innan, utlåningsbeståndet ökade med något över 3 procent.

Kreditbeståndet i hushållen 114 miljarder euro i slutet av september

Hushållens kreditbestånd uppgick i slutet av september till totalt 114 miljarder euro, vilket är 5 procent mer än i slutet av motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade hushållens kreditbestånd med drygt en procent.

Av hushållens krediter var något under 88 miljarder euro bostadskrediter och krediter för fritidsbostäder, vilket är något över 6 procent mer än året innan. Hushållen lyfte nya bostadskrediter och krediter för fritidsbostäder för totalt över 5 miljarder euro under kvartalet, vilket var något under 8 procent mindre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade nya bostadskrediter och krediter för fritidsbostäder i euro med över 10 procent.

Hushållens konsumtionskrediter och studielån uppgick i slutet av september till totalt över 16 miljarder euro.

Efterfrågan på nya minilån är fortsatt livlig

Under tredje kvartalet 2012 beviljades hushållen nya minilån, s.k. snabblån, för något under 107 miljoner euro, totalt 385 991 stycken. Mätt i euro beviljades under kvartalet 29 procent mer nya snabblån än under motsvarande kvartal året innan, jämfört med föregående kvartal beviljades 13 procent mer nya lån. Ett minilån uppgick i genomsnitt till 276 euro under årets tredje kvartal och återbetalningstiden var i genomsnitt 37,1 dagar.

De kunder som tog minilån under juli–september betalade sammanlagt över 23 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna med anknytning till minilånen var sålunda nästan 22 procent av det beviljade lånekapitalet. Under tredje kvartalet 2012 uppgick antalet statistikförda företag som beviljade snabblån till 80, av vilka två var nya.


Källa: Kreditbeståndet 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 09 1734 3330, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2012/03/lkan_2012_03_2012-12-04_tie_001_sv.html