Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.3.2013

Utlåningsbeståndet 301 miljarder euro i slutet av år 2012

Beståndet av den utlåning som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar uppgick i slutet av fjärde kvartalet 2012 till totalt 301 miljarder euro. Utlåningsbeståndet ökade med 9 procent från året innan. Från föregående kvartal minskade beståndet med drygt en procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåningsbeståndet åren 2002–2012

Utlåningsbeståndet åren 2002–2012
*I samband med att datainsamlingen förnyats har datainnehållet för statistiken 2010/Q2 ändrats och uppgifterna är inte längre helt jämförbara med tidigare publicerade uppgifter

Företagskrediterna totalt 78 miljarder euro

Inhemska kreditgivares kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av år 2012 till totalt 78 miljarder euro, varav utlåningens andel var 71 miljarder euro. Kreditgivningen till företagsverksamhet ökade totalt med drygt 3 procent från motsvarande kvartal året innan, utlåningsbeståndet ökade med drygt en procent.

Hushållens kreditbestånd 115 miljarder euro

Hushållens kreditbestånd uppgick i slutet av december till totalt 115 miljarder euro, vilket är något under 5 procent mer än i slutet av motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade hushållens kreditbestånd med något under en procent.

Av hushållens krediter var nästan 89 miljarder euro bostadskrediter och krediter för fritidsbostäder, vilket är något under 6 procent mer än året innan. Från föregående kvartal ökade hushållens bestånd av bostadskrediter och bestånd av krediter för fritidsbostäder med en procent. Hushållen lyfte nya bostadskrediter och krediter för fritidsbostäder för totalt något under 5 miljarder euro under kvartalet, vilket var nästan 10 procent mindre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade nya bostadskrediter och krediter för fritidsbostäder i euro med över 9 procent.

Hushållens konsumtionskrediter och studielån uppgick i slutet av december till totalt något under 17 miljarder euro.

Efterfrågan på nya minilån var fortsatt livlig

Under fjärde kvartalet 2012 beviljades hushållen nya minilån, dvs. s.k. snabblån, för 104 miljoner euro, totalt 411357 stycken. Mätt i euro beviljades under kvartalet 15 procent mer nya snabblån än under motsvarande kvartal året innan, jämfört med föregående kvartal beviljades drygt 2 procent färre nya lån. Ett minilån uppgick i genomsnitt till 253 euro under årets fjärde kvartal och återbetalningstiden var i genomsnitt 37,7 dagar.

De kunder som tog minilån under oktober–december betalade sammanlagt över 24 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna med anknytning till minilånen var sålunda 23 procent av det beviljade lånekapitalet. Under fjärde kvartalet 2012 uppgick antalet statistikförda företag som beviljade snabblån till 82, av vilka två var nya.

Detta är det sista offentliggörandet av statistiken över kreditbeståndet, som inte längre publiceras som självständig statistik. Uppgifterna om kreditbeståndet i sektorn Övriga finansinstitut samt nyckeltalen för företag som beviljar minilån publiceras i fortsättningen som en del av Statistikcentralens statistik över finansverksamhet. Finlands Bank offentliggör uppgifter om kreditinstitutens kreditgivning. Dessutom publiceras uppgifter om olika sektorers fordringar och skulder i Statistikcentralens statistik över finansräkenskaper.


Källa: Kreditbeståndet 2012, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 09 1734 3330, Jani Heikkinen 09 1734 3339, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2012/04/lkan_2012_04_2013-03-22_tie_001_sv.html