Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kreditbeståndet 2013, 1:a kvartalet

2013
1:a kvartalet
Offentliggöranden