Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 3. Nyckeltal för snabblåneföretag åren 2011-2013

  År/Kvartal
2011/Q4 2012/Q1 2012/Q2 2012/Q3 2012/Q4 2013/Q1 2013/Q2 2013/Q3 2013/Q4
Nya krediter beviljade under kvartalet, 1 000 (tusen) euro 90 363 89 026 94 487 106 683 104 163 96 327 104 713 64 998 56 874
Kostnader som hänför sig till nya krediter beviljade under kvartalet, 1 000 euro 20 753 21 541 22 182 23 146 24 004 20 510 19 817 12 126 9 117
Kostnader/nya krediter, % 23,0 24,2 23,5 21,7 23,0 21,3 18,9 18,7 16,0
Genomsnittlig maturitet för nya krediter beviljade under kvartalet, dagar 33 34 34 37 38 39 40 94 96
Kreditbestånd vid kvartalets slut, 1 000 euro 98 447 109 150 118 097 129 728 134 067 142 097 124 064 108 847 116 065
Antalet nya krediter beviljade under kvartalet, stycken 372 094 371 471 383 767 385 991 411 357 350 190 284 240 186 530 192 918
Genomsnittlig lånebelopp för nya krediter, euro 243 240 246 276 253 275 368 348 295

Källa: Kreditbeståndet, Övriga finansinstituts kreditbestånd, 4:e kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 09 1734 3330, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 21.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 3. Nyckeltal för snabblåneföretag åren 2011-2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2013/04/lkan_2013_04_2014-03-21_tau_003_sv.html