Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.3.2014

Muiden rahoituslaitosten antolainauskanta 7 miljardia euroa joulukuun 2013 lopussa

Kotimaisten muiden rahoituslaitosten myöntämien antolainojen kannan määrä pysyi ennallaan vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä. Antolainauskanta kasvoi vuoden takaisesta 11 prosenttia. Uusia antolainoja muut rahoituslaitokset myönsivät vuoden aikana kaiken kaikkiaan 4,2 miljardilla. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 12 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Muiden rahoituslaitosten antolainaus luotonsaajasektoreittain 4. neljänneksen 2013 lopussa, prosenttia

Muiden rahoituslaitosten antolainaus luotonsaajasektoreittain 4. neljänneksen 2013 lopussa, prosenttia

Yritysluottoja kaikkiaan 3 miljardia euroa

Kotimaisten muiden rahoituslaitosten yritystoiminnalle, yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille, myöntämä koko luottokanta oli vuoden 2013 joulukuun lopussa yhteensä 3 miljardia euroa, josta antolainauksen osuus oli 95 prosenttia. Yritystoiminnan luototus kasvoi prosentin edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Vuoden 2013 aikana uusia yritysluottoja myönnettiin kaiken kaikkiaan 1,4 miljardilla eurolla, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012.

Kotitaloudet ottivat vuoden 2013 aikana uusia luottoja 1,7 miljardilla eurolla

Muut rahoituslaitokset myönsivät vuoden aikana uusia luottoja kotitalouksille kaiken kaikkiaan 1,7 miljardilla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 14 prosenttia. Kotitalouksien vuoden aikana ottamistaan uusista luotoista pienlainojen ns. pikavippien sekä panttilainaamojen osuus oli 22 prosenttia.

Muiden rahoituslaitosten kotitalouksille myöntämiä luottojen kanta oli kaiken kaikkiaan joulukuun lopussa 1,6 miljardia euroa, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavan neljänneksen lopussa. Kotitalouksien luottokanta koostuu 97 prosenttisesti kulutusluotoista.

Uusia pienlainoja myönnettiin vuoden 2013 aikana 1 013 878 kappaletta

Vuoden 2013 neljännen neljänneksen aikana uusia pienlainoja eli ns. pikavippejä myönnettiin kotitalouksille yhteensä 192 918 kappaletta 57 miljoonalla eurolla. Uusia lainoja myönnettiin neljänneksen aikana 45 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä sekä 13 prosenttia vähemmän kuin edellisen neljänneksen aikana. Keskimääräinen pienlaina oli vuoden neljännellä neljänneksellä 295 euroa ja takaisinmaksuaika oli keskimäärin 96,2 päivää. Korkokattoon liittyvän lakimuutoksen johdosta keskimääräiset takaisinmaksuajat ovat puolessa vuodessa tuplaantuneet.

Vuoden 2013 aikana uusia pienlainoja eli ns. pikavippejä myönnettiin kotitalouksille 323 miljoonalla eurolla, mikä oli euromääräisesti 18 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Lukumäärältään uusia pienlainoja myönnettiin vuoden aikana yhteensä 1 013 878 kappaletta. Edelliseen vuoteen verrattuna vähennystä oli 538 708 kappaletta.

Pienlainojen ottajat maksoivat tammi-joulukuun aikana ottamistaan lainoista yhteensä 62 miljoonaa euroa erilaisia kuluja, mikä on 32 prosenttia vähemmän kuin edellisellä vuodella. Pienlainoihin kohdistuvat kulut olivat vuoden aikana lähes 19 prosenttia myönnetyistä uusista luotoista. Vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä tilastossa oli mukana 68 pienlainayritystä.

Muutokset pienlainoissa ovat seurausta 1.6.2013 voimaan tulleesta lakimuutoksesta, jossa pienlainoille asetettiin 51 prosentin korkokatto 1) . Tämän seurauksena osa pienlainayrityksistä lopetti toimintansa ja osa uudisti palvelutarjontaansa ns. joustoluottojen suuntaan.


1) http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2013/03/ pienilleluotoille51prosentin korkokattokesakuunalusta.html

Lähde: Luottokanta, Muiden rahoituslaitosten luottokanta, 4. neljännes 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 09 1734 3330, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (10 sivua 327,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 4. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2013/04/lkan_2013_04_2014-03-21_tie_001_fi.html