Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.3.2014

Övriga finansiella företags utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av december 2013

Beståndet av den utlåning som inhemska övriga finansiella företag beviljar var oförändrat under fjärde kvartalet 2013. Utlåningsbeståndet ökade med 11 procent från året innan. Under året beviljade övriga finansiella företag ny utlåning på totalt 4,2 miljarder euro. Jämfört med föregående år var ökningen 12 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Övriga finansiella företags utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 4:e kvartalet 2013, procent

Övriga finansiella företags utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 4:e kvartalet 2013, procent

Företagskrediterna totalt 3 miljarder euro

Inhemska övriga finansiella företags totala kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. krediter till företag och näringsidkarhushåll, uppgick i slutet av december 2013 till totalt 3 miljarder euro, varav utlåningens andel var 95 procent. Kreditgivningen till företagsverksamhet ökade med en procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Under år 2013 beviljades nya företagskrediter för totalt 1,4 miljarder euro, vilket var 12 procent mer än år 2012.

Under år 2013 lyfte hushållen nya krediter för 1,7 miljarder euro

Under året beviljade övriga finansiella företag nya krediter till hushållen på totalt 1,7 miljarder euro. Jämfört med föregående år var ökningen 14 procent. Av de nya krediter som hushållen tog under året var andelen minilån, s.k. snabblån, och pantlåneanstalternas andel 22 procent.

Övriga finansiella företags krediter till hushållen uppgick i slutet av december till totalt 1,6 miljarder euro, vilket är 7 procent mindre än i slutet av motsvarande kvartal året innan. Hushållens kreditbestånd består till 97 procent av konsumtionskrediter.

Totalt 1 013 878 nya minilån beviljades under år 2013

Under fjärde kvartalet 2013 beviljades hushållen nya minilån, s.k. snabblån, för 57 miljoner euro, totalt 192 918 stycken. Under kvartalet beviljades 45 procent färre nya minilån än under motsvarande kvartal året innan, jämfört med föregående kvartal beviljades 13 procent färre nya lån. Ett minilån uppgick i genomsnitt till 295 euro under årets fjärde kvartal och återbetalningstiden var i genomsnitt 96,2 dagar. Till följd av lagändringen om ett räntetak har de genomsittliga återbetalningstiderna fördubblats på ett halvt år.

Under år 2013 beviljades hushållen nya minilån för 323 miljoner euro. Mätt i euro var det 18 procent mindre än år 2012. Antalet nya minilån uppgick till totalt 1 013 878 under året. Jämfört med året innan var det en minskning med 538 708 stycken.

De kunder som tog minilån under januari–december betalade sammanlagt 62 miljoner euro i olika avgifter för lånen, vilket var 32 procent mindre än året innan. Avgifterna för minilånen var nästan 19 procent av de beviljade nya krediterna. Under fjärde kvartalet år 2013 omfattade statistiken 68 företag som beviljade minilån.

Förändringarna i minilånen är en följd av lagändringen som trädde i kraft 1.6.2013 där ett räntetak på 51 procent sattes för minilån 1) . Till följd av detta lade en del av de företag som beviljar minilån ned sin verksamhet och en del förnyade sitt tjänsteutbud till att omfatta flexkrediter.


1) http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2013/03/ pienilleluotoille51prosentin korkokattokesakuunalusta.html

Källa: Kreditbeståndet, Övriga finansinstituts kreditbestånd, 4:e kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 09 1734 3330, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (286,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 21.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2013/04/lkan_2013_04_2014-03-21_tie_001_sv.html