Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Kreditbeståndet 2013

2013
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
3:e kvartalet
Offentliggöranden
2:a kvartalet
Offentliggöranden
1:a kvartalet
Offentliggöranden

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2013/index_sv.html