Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.7.2014

Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av mars 2014

Det totala beståndet av krediter som inhemska övriga finansiella företag, försäkringsföretag och den offentliga sektorn beviljade uppgick till 92 miljarder euro i slutet av mars 2014. Övriga finansiella företags, försäkringsföretags och den offentliga sektorns kreditbestånd utgjorde omring 30 procent av samhällsekonomins total kreditbestånd. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 1:a kvartalet 2014, procent

Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 1:a kvartalet 2014, procent
Kreditgivarsektor: Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor

Kreditbeståndet utgjordes av utlåningsbeståndet på 27 miljarder i euro och övriga valutor, av masskuldebrev till ett nominellt värde av 58 miljarder euro och av penningmarknadsinstrument på 7 miljarder euro. Av kreditbeståndet på 10 miljarder, som övriga finansiella företag beviljat, var utlåningens andel 9 miljarder, vilket var 33 procent av de finansiella företagens, försäkringsföretagens och den offentliga sektorns totala utlåning.

Till följd av revideringen av sektorindelningen 2012 överfördes enheter från företagssektorn till kreditbeståndets målpopulation. Samtidigt reviderades målpopulationen och svarspopulationen uppdaterades. Den inverkan som klassificeringsändringen och uppdateringen av målpopulationen hade på uppgifterna för kvartalet var en ökning på omkring 7,7 miljarder euro.

Kreditbeståndet för företagsverksamhet totalt 18 miljarder euro

För företagsverksamhet, företag och näringsidkarhushåll beviljade inhemska kreditgivare krediter för 18 miljarder euro, varav utlåningsbeståndets andel var 12 miljarder euro.

Hushållens kreditbestånd nästan 2 miljarder euro

Inhemska kreditgivares krediter till hushållen uppgick i slutet av mars till nästan 2 miljarder euro, vilket var 91 procent av övriga finansiella företags kreditgivning.

Bara 69 145 nya minilån beviljades under kvartalet

Under första kvartalet 2014 beviljades hushållen nya minilån, s.k. snabblån, för 44 miljoner euro, totalt 69 145 stycken. Under kvartalet beviljades 54 procent färre nya minilån än under motsvarande kvartal året innan, jämfört med föregående kvartal beviljades 22 procent färre nya lån. Ett minilån uppgick i genomsnitt till 638 euro under första kvartalet och återbetalningstiden var i genomsnitt 84 dagar.

De kunder som tog minilån under januari–mars betalade sammanlagt närmare 6 miljoner euro i olika avgifter för lånen, vilket var 71 procent mindre än året innan. Under kvartalet var avgifterna för minilånen nästan 14 procent av de beviljade nya krediterna. Under första kvartalet 2014 omfattade statistiken 58 företag som beviljade minilån.

Förändringarna i minilånen är en följd av lagändringen som trädde i kraft 1.6.2013 där ett räntetak på 51 procent sattes för minilån 1) . Till följd av detta lade en del av de företag som beviljar minilån ned sin verksamhet och en del förnyade sitt tjänsteutbud till att omfatta flexkrediter.


1) http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2013/03/ pienilleluotoille51prosentin korkokattokesakuunalusta.html

Källa: Kreditbeståndet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Kristiina Nieminen 029 551 2957, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (280,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 1.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2014/01/lkan_2014_01_2014-07-01_tie_001_sv.html