Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 11.9.2014

Luottokanta 93 miljardia euroa kesäkuun 2014 lopussa

Kotimaisten muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten ja julkisyhteisöjen myöntämien luottojen koko luottokanta oli 93 miljardia euroa kesäkuun 2014 lopussa. Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna kasvua oli 9 prosenttia ja edelliseen neljännekseen verrattuna prosentin. Muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten ja julkisyhteisöjen luottokanta kattoi noin 30 prosenttia koko kansantalouden luottokannasta. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Antolainaus luotonsaajasektoreittain 2. neljänneksen 2014 lopussa, prosenttia

Antolainaus luotonsaajasektoreittain 2. neljänneksen 2014 lopussa, prosenttia
Luotonantajasektori: Muut rahoitus-, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt

Luottokanta koostui euro- ja muun valuutanmääräisestä 27 miljardin antolainauskannasta, 58 miljardin nimellisarvoisista joukkovelkakirjoista ja 8 miljardin rahamarkkinapapereista. Muiden rahoituslaitosten myöntämien 11 miljardin luottokannasta antolainauksen osuus oli lähes 10 miljardia mikä oli 36 prosenttia koko rahoitus-, vakuutuslaitosten ja julkisyhteisöiden antolainauksesta.

Yritystoiminnan luottokanta kaikkiaan 18 miljardia euroa

Yritystoiminnalle, yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille kotimaiset luotonantajat myönsivät luottoja 18 miljardilla eurolla, josta antolainauskannan osuus oli 12 miljardia euroa.

Kotitalouksien luottokanta 2 miljardia euroa

Kotimaisten luotonantajien kotitalouksille myöntämiä luottojen kanta oli 2 miljardia euroa kesäkuun lopussa josta palkansaajakotitalouksien osuus oli 92 prosenttia.

Uusia pienlainoja myönnettiin neljänneksen aikana 108 909 kappaletta

Vuoden 2014 toisen neljänneksen aikana uusia pienlainoja, ns. pikavippejä myönnettiin kotitalouksille yhteensä 108 909 kappaletta 43 miljoonalla eurolla. Uusia euromääräisiä lainoja myönnettiin neljänneksen aikana 59 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä sekä 2 prosenttia vähemmän kuin edellisen neljänneksen aikana. Keskimääräinen pienlaina oli vuoden toisella neljänneksellä 396 euroa ja pienlainan takaisinmaksuaika oli keskimäärin 66 päivää.

Pienlainojen ottajat maksoivat huhti-kesäkuun aikana ottamistaan lainoista yhteensä lähes 5 miljoonaa euroa erilaisia kuluja, mikä on 77 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pienlainoihin kohdistuvat kulut olivat neljänneksen aikana lähes 11 prosenttia myönnetyistä uusista luotoista. Vuoden 2014 toisella neljänneksellä tilastossa oli mukana 47 pienlainayritystä.

Muutokset pienlainoissa ovat seurausta 1.6.2013 voimaan tulleesta lakimuutoksesta, jossa pienlainoille asetettiin 51 prosentin korkokatto. http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2013/03/pienilleluotoille51prosentinkorkokattokesakuunalusta.html Tämän seurauksena osa pienlainayrityksistä lopetti toimintansa ja osa uudisti palvelutarjontaansa ns. joustoluottojen suuntaan.


Lähde: Luottokanta, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Kristiina Nieminen 029 551 2957, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (10 sivua 293,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 2. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2014/02/lkan_2014_02_2014-09-11_tie_001_fi.html