Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 11.9.2014

Kreditbeståndet 93 miljarder euro i slutet av juni 2014

Det totala beståndet av krediter som inhemska övriga finansiella företag, försäkringsföretag och den offentliga sektorn beviljade uppgick till 93 miljarder euro i slutet av juni 2014. Jämfört med motsvarande kvartal året innan var detta en ökning med 9 procent, jämfört med föregående kvartal var ökningen en procent. Övriga finansiella företags, försäkringsföretags och den offentliga sektorns kreditbestånd utgjorde omkring 30 procent av samhällsekonomins totala kreditbestånd. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 2:a kvartalet 2014, procent

Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 2:a kvartalet 2014, procent
Kreditgivarsektor: Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor

Kreditbeståndet utgjordes av utlåningsbeståndet på 27 miljarder i euro och andra valutor, av masskuldebrev till ett nominellt värde av 58 miljarder euro och av penningmarknadspapper på 8 miljarder euro. Av det kreditbestånd på 11 miljarder som beviljats av övriga finansiella företag var utlåningens andel nästan 10 miljarder, vilket var 36 procent av de finansiella företagens, försäkringsföretagens och den offentliga sektorns totala utlåning.

Kreditbeståndet för företagsverksamhet totalt 18 miljarder euro

För företagsverksamhet, företag och näringsidkarhushåll beviljade inhemska kreditgivare krediter för 18 miljarder euro, varav utlåningsbeståndets andel var 12 miljarder euro.

Hushållens kreditbestånd 2 miljarder euro

Inhemska kreditgivares krediter till hushållen uppgick slutet av juni till 2 miljarder euro, varav löntagarhushållens andel var 92 procent.

Totalt 108 909 nya minilån beviljades under kvartalet

Under andra kvartalet 2014 beviljades hushållen nya minilån, s.k. snabblån, för 43 miljoner euro, totalt 108 909 stycken. Under kvartalet beviljades 59 procent färre nya lån i euro än under motsvarande kvartal året innan, jämfört med föregående kvartal beviljades 2 procent färre nya lån. Ett minilån uppgick i genomsnitt till 396 euro under andra kvartalet och återbetalningstiden var i genomsnitt 66 dagar.

De kunder som tog minilån under april–juni betalade sammanlagt närmare 5 miljoner euro i olika avgifter för lånen, vilket var 77 procent mindre än året innan. Under kvartalet var avgifterna för minilånen nästan 11 procent av de beviljade nya krediterna. Under andra kvartalet år 2014 omfattade statistiken 47 företag som beviljade minilån.

Förändringarna i minilånen är en följd av lagändringen som trädde i kraft 1.6.2013 där ett räntetak på 51 procent sattes för minilån. http://www.oikeusministerio.fi/sv/index/aktuellt/tiedotteet/2013/03/pienilleluotoille51prosentinkorkokattokesakuunalusta.html Till följd av detta lade en del av de företag som beviljar minilån ned sin verksamhet och en del förnyade sitt tjänsteutbud till att omfatta flexkrediter.


Källa: Kreditbeståndet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Kristiina Nieminen 029 551 2957, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (285,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 2:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2014/02/lkan_2014_02_2014-09-11_tie_001_sv.html