Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.3.2015

Luottokanta 92 miljardia euroa joulukuun 2014 lopussa

Kotimaisten muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten ja julkisyhteisöjen myöntämien luottojen koko luottokanta oli 92 miljardia euroa joulukuun 2014 lopussa. Uusia luottoja kotimaiset yritykset myönsivät neljänneksen aikana kaikkiaan 2 miljardilla eurolla. Luottokanta kaikkiaan koostui euro- ja muun valuutanmääräisestä 27 miljardin antolainauskannasta ja lähes 59 miljardin nimellisarvoisista joukkovelkakirjoista sekä 6 miljardin rahamarkkinapapereista. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Antolainaus luotonsaajasektoreittain 4. neljänneksen 2014 lopussa, prosenttia

Antolainaus luotonsaajasektoreittain 4. neljänneksen 2014 lopussa, prosenttia

Luotonantajasektori: Muut rahoitus-, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt

Luotonantajista muut rahoituslaitokset luotottivat yritystoimintaa 4 miljardilla eurolla

Yritystoiminnalle, yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille kotimaisista luotonantajista muut rahoituslaitokset pl. vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt myönsivät luottoja kaikkiaan 4 miljardilla eurolla, josta suurin lähes 24 prosentin osuus kohdistui teollisuuteen.

Kotitalouksien luottokanta 2 miljardia euroa

Kotimaisista luotonantajista muiden rahoituslaitosten (sisältäen pienlainayritykset ja panttilainaamot pl. vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt) myöntämä luottokanta kotitalouksille oli 2 miljardia euroa joulukuun lopussa, josta kulutusluottojen osuus oli 95 prosenttia.

Uusia pienlainoja myönnettiin neljänneksen aikana 131 636 kappaletta

Vuoden 2014 neljännen neljänneksen aikana uusia pienlainoja, ns. pikavippejä myönnettiin kotitalouksille yhteensä 131 636 kappaletta lähes 41 miljoonalla eurolla. Uusia euromääräisiä lainoja myönnettiin neljänneksen aikana lähes 29 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä sekä lähes 5 prosenttia enemmän kuin edellisen neljänneksen aikana. Keskimääräinen pienlaina oli vuoden neljännellä neljänneksellä 308 euroa ja pienlainan takaisinmaksuaika oli keskimäärin 81 päivää.

Pienlainojen ottajat maksoivat loka-joulukuun aikana ottamistaan lainoista yhteensä lähes 7 miljoonaa euroa erilaisia kuluja, mikä on 27 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pienlainoihin kohdistuvat kulut olivat neljänneksen aikana 16 prosenttia myönnetyistä uusista luotoista. Vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä tilastossa oli mukana 47 pienlainayritystä.

Muutokset pienlainoissa ovat seurausta 1.6.2013 voimaan tulleesta lakimuutoksesta, jossa pienlainoille asetettiin 51 prosentin korkokatto. http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2013/03/pienilleluotoille51prosentinkorkokattokesakuunalusta.html Tämän seurauksena osa pienlainayrityksistä lopetti toimintansa ja osa uudisti palvelutarjontaansa ns. joustoluottojen suuntaan.


Lähde: Luottokanta, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 278,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 4. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2014/04/lkan_2014_04_2015-03-18_tie_001_fi.html