Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Kreditbestånd efter finansobjekt åren 2014-2015, miljoner euro

  Utlåningsbeståndet, totalt Ny utlåning, totalt Beståndet av masskuldebrev, totalt Beståndet av penningmarknadsinstrument, totalt Kreditbeståndet, totalt 1)
2014/Q1 2) 26 699 .. 3) 58 260 7 351 92 310
2014/Q2 26 799 2 017 58 435 7 606 92 841
2014/Q3 27 282 2 242 58 888 6 181 92 351
2014/Q4 27 195 1 938 58 568 6 045 91 808
2015/Q1 28 060 1 986 61 389 4 980 94 429
2015/Q2 28 615 2 915 62 953 4 280 95 848
1) Inkl. övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor
2) På grund av sektorindelningen 2012 är uppgifterna för år 2014 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år
3) “..” uppgift inte tillgänglig

Källa: Kreditbeståndet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 11.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Kreditbestånd efter finansobjekt åren 2014-2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2015/02/lkan_2015_02_2015-09-11_tau_001_sv.html