Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2020, 1 000 euroa

  1.1.- 31.12.2020
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 4 699 090 788 379 906 760 214 468 6 608 697
(Korkokulut) 1 638 058 262 488 49 317 18 086 1 967 949
RAHOITUSKATE 3 061 032 525 891 857 443 196 382 4 640 748
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. 1) 2) .. .. .. ..
Osinkotulot 37 745 .. 267 781 .. 310 094
Palkkiotuotot 2 598 685 488 137 460 225 142 331 3 689 379
(Palkkiokulut) 673 158 82 012 46 099 19 301 820 570
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 66 860 .. .. 9 275 73 399
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto 668 421 .. 31 991 .. 727 846
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto 358 137 .. .. 19 251 375 615
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto -44 398 .. -28 309 .. -72 808
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -49 835 .. .. 653 -48 120
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -46 075 12 631 78 -369 -33 736
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. -391 -10 -3 573 ..
Liiketoiminnan muut tuotot 556 313 79 021 57 794 15 055 708 183
(Liiketoiminnan muut kulut) 65 191 19 857 168 126 28 168 281 343
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 6 466 591 1 029 107 1 430 998 336 073 9 262 770
(Hallinnon kulut) 3 752 928 645 828 826 924 177 682 5 403 362
josta: (Henkilöstökulut) 2 499 442 269 578 323 596 71 512 3 164 127
josta: (Muut hallintokulut) 1 253 486 376 250 503 329 106 170 2 239 235
(Kriisiratkaisurahasto- ja talletussuojamaksut) 251 851 .. 25 179 .. 292 320
(Poistot) 553 841 25 016 22 679 13 739 615 275
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 136 398 .. .. 512 123 033
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 687 283 111 292 142 475 38 295 979 345
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. 20 812 1 693 74 077
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 2 604 711 282 508 392 929 95 958 3 376 106
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 511 643 43 922 26 656 34 809 617 030
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 2 093 068 238 587 366 272 61 149 2 759 076
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen . . . . .
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 2 093 068 238 587 366 272 61 149 2 759 076
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 22.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2020, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2020/04/llai_2020_04_2021-04-22_tau_001_fi.html