Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2021, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2021
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 1 130 205 197 931 220 743 54 095 1 602 975
(Korkokulut) 341 303 59 452 3 685 3 536 407 975
RAHOITUSKATE 788 903 138 480 217 059 50 559 1 195 001
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. 1) 2) .. .. .. ..
Osinkotulot 11 765 .. 4 872 .. 18 527
Palkkiotuotot 704 944 140 343 147 779 38 752 1 031 818
(Palkkiokulut) 158 725 20 855 9 818 4 421 193 819
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 26 416 .. .. 185 25 531
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto 709 340 8 106 .. .. 719 433
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto 109 320 .. .. 6 389 117 848
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto -260 882 .. -426 .. -261 308
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -9 791 .. .. -37 -9 567
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -118 884 6 114 .. .. -112 685
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. .. .. 112 ..
Liiketoiminnan muut tuotot 134 875 23 650 18 569 7 926 185 020
(Liiketoiminnan muut kulut) 24 331 4 713 49 037 6 928 85 008
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 1 912 961 290 865 333 152 94 109 2 631 087
(Hallinnon kulut) 940 611 160 690 210 660 46 130 1 358 091
josta: (Henkilöstökulut) 633 775 66 979 84 082 18 694 803 529
josta: (Muut hallintokulut) 306 835 93 712 126 578 27 436 554 561
(Kriisiratkaisurahasto- ja talletussuojamaksut) 223 841 .. 27 671 .. 261 831
(Poistot) 141 916 6 239 6 096 3 116 157 367
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -7 170 1 749 20 300 -5 101
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 57 581 12 592 9 149 3 505 82 827
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) 2 272 .. -136 .. 2 299
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 1 012 720 115 469 79 692 32 318 1 240 198
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 147 311 16 409 19 729 11 409 194 859
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 865 409 99 059 59 963 20 908 1 045 340
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen . . . . .
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 865 409 99 059 59 963 20 908 1 045 340
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 01.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2021, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2021/01/llai_2021_01_2021-07-01_tau_001_fi.html