Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2021, 1 000 euroa

  1.1.- 30.6.2021
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 2 176 969 404 353 445 200 110 388 3 136 911
(Korkokulut) 589 006 126 357 4 404 7 262 727 028
RAHOITUSKATE 1 587 964 277 995 440 797 103 127 2 409 882
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. 1) 2) .. .. .. ..
Osinkotulot 20 779 .. 199 839 .. 224 320
Palkkiotuotot 1 449 680 280 432 273 380 81 535 2 085 027
(Palkkiokulut) 328 236 41 495 23 368 9 502 402 601
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto -13 427 .. .. 773 -14 414
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto 993 120 17 157 10 383 .. 1 020 660
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto 247 127 .. .. 11 296 262 967
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto -478 363 .. -7 236 .. -485 638
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto 10 722 .. .. -153 11 068
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 19 161 9 162 .. .. 28 389
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. .. 355 1 079 ..
Liiketoiminnan muut tuotot 504 374 19 493 65 561 38 938 628 366
(Liiketoiminnan muut kulut) 49 474 7 489 95 603 14 336 166 901
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 3 960 675 554 700 869 033 215 447 5 599 855
(Hallinnon kulut) 1 900 372 320 149 422 317 97 648 2 740 485
josta: (Henkilöstökulut) 1 297 163 132 335 174 485 40 135 1 644 118
josta: (Muut hallintokulut) 603 209 187 813 247 831 57 513 1 096 367
(Kriisiratkaisurahasto- ja talletussuojamaksut) 249 770 .. 33 048 .. 297 552
(Poistot) 287 950 12 307 11 800 6 350 318 408
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -29 897 -4 531 151 354 -33 924
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) -6 155 39 862 21 217 4 426 59 349
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) 14 253 .. 7 446 .. 26 767
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 2 010 484 191 690 373 055 90 984 2 666 212
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 389 439 33 578 41 121 31 132 495 271
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 1 621 045 158 111 331 934 59 851 2 170 941
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen . . . . .
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 1 621 045 158 111 331 934 59 851 2 170 941
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 01.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2021, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2021/02/llai_2021_02_2021-10-21_tau_001_fi.html