Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2021, 1 000 euroa

1.1.- 30.9.2021
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 3 268 629 644 416 662 241 167 921 4 743 207
(Korkokulut) 886 016 229 126 1 278 11 052 1 127 472
RAHOITUSKATE 2 382 613 415 289 660 962 156 869 3 615 734
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. 1) 2) .. .. .. ..
Osinkotulot 24 040 .. 199 839 .. 229 513
Palkkiotuotot 2 137 914 431 251 400 160 124 508 3 093 832
(Palkkiokulut) 486 014 63 261 34 534 14 855 598 664
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto -28 821 .. .. 646 -30 751
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto 1 266 794 27 282 14 976 .. 1 309 051
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto 320 173 .. .. 13 554 337 394
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto -546 390 .. -9 852 .. -556 285
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto 9 021 .. .. -36 9 777
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 25 606 12 625 -1 134 38 365
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. .. 265 1 124 ..
Liiketoiminnan muut tuotot 755 180 82 856 75 364 41 025 954 424
(Liiketoiminnan muut kulut) 69 248 11 344 140 579 21 751 242 922
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 5 787 687 895 011 1 170 894 304 150 8 157 741
(Hallinnon kulut) 2 806 024 479 048 616 735 143 254 4 045 061
josta: (Henkilöstökulut) 1 925 559 199 947 247 864 56 550 2 429 919
josta: (Muut hallintokulut) 880 465 279 102 368 871 86 704 1 615 141
(Kriisiratkaisurahasto- ja talletussuojamaksut) 267 839 .. 32 849 .. 317 131
(Poistot) 434 740 18 756 17 357 9 570 480 424
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -11 013 -9 919 55 -309 -21 186
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 9 653 40 493 38 565 6 259 94 970
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) 19 331 .. 12 823 .. 37 442
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 2 732 073 375 883 452 509 129 498 3 689 963
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 545 806 67 830 57 118 48 556 719 310
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 2 186 268 308 054 395 391 80 942 2 970 654
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen . . . . .
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 2 186 268 308 054 395 391 80 942 2 970 654
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leevi Suppanen 029 551 3087, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 16.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2021, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2021/03/llai_2021_03_2021-12-16_tau_001_fi.html