Lukiokoulutusta antavat oppilaitokset ja niiden opiskelijat oppilaitostyypeittäin 2007

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Uusia
opiskelijoita
Opiskelijoita
Lukiot 406 35 129 105 325
Perus- ja lukioasteen koulut 1) 37 3 139 9 315
Kansanopistot 2) 6 273 613
Yhteensä 2007 449 38 5173) 115 253
Yhteensä 2006 461 39 395 117 260
1) Lukioasteen opiskelijat (oppilaitokset antavat myös perusasteen koulutusta).
2) Vuonna 2007 lukiokoulutusta annettiin kuudessa kansanopistossa.
3) Korjattu 13.10.2008. Aiemmin luku oli 38 541.

Päivitetty 13.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Lukiokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1633. 2007, Lukiokoulutusta antavat oppilaitokset ja niiden opiskelijat oppilaitostyypeittäin 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lop/2007/lop_2007_2008-06-16_tau_001.html