Lukiokoulutusta antavat oppilaitokset ja niiden opiskelijat oppilaitostyypeittäin 2008

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Uusia
opiskelijoita
Opiskelijoita
Lukiot 406 35 324 104 284
Perus- ja lukioasteen koulut 1) 37 3 102 9 282
Kansanopistot 2) 6 318 674
Yhteensä 2008 449 38 744 114 240
Yhteensä 2007 449 38 517 115 253
1) Lukioasteen opiskelijat (oppilaitokset antavat myös perusasteen koulutusta).
2) Vuonna 2008 lukiokoulutusta annettiin kuudessa kansanopistossa.

Päivitetty 12.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Lukiokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1633. 2008, Lukiokoulutusta antavat oppilaitokset ja niiden opiskelijat oppilaitostyypeittäin 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lop/2008/lop_2008_2009-06-12_tau_001.html