Liitetaulukko 1. Lukiokoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet 2010

Lukiokoulutus Uudet opiskelijat, yhteensä Uudet opiskelijat, naiset Opiskelijat, yhteensä Opiskelijat, naiset Tutkinnon suorittaneet, yhteensä Tutkinnon suorittaneet, naiset
Yhteensä 37 869 21 528 111 778 63 333 32 697 19 001
Lukion koko oppimäärä (ylioppilastutkinto) 37 315 21 203 110 300 62 469 32 324 18 752
IB-tutkinto 508 300 1 370 810 328 224
Reifeprüfung-tutkinto 35 18 96 46 41 24
EB-tutkinto 11 7 11 7 . .
Gymnasieexamen tutkinto - - 1 1 4 1

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Kumpulainen (09) 1734 3580, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Lukiokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1633. 2010, Liitetaulukko 1. Lukiokoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lop/2010/lop_2010_2011-06-09_tau_001_fi.html