Tabellbilaga 1. Studerande och avlagda examina i gymnasieutbildning 2011

Gymnasieutbildning Nya studerande, totalt Nya studerande, kvinnor Studerande, totalt Studerande, kvinnor Avlagda examina, totalt Avlagda examina, kvinnor
Totalt 36 784 20 848 109 046 61 701 32 807 18 794
Gymnasiets hela lärokurs (studentexamen) 36 212 20 503 107 496 60 770 32 413 18 571
IB-examen 528 323 1 436 870 362 210
Reifeprüfung-examen 35 17 97 52 31 12
EB-examen 9 5 17 9 . .
Gymnasieexamen - - - - 1 1

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Kumpulainen 09 1734 3580, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2011, Tabellbilaga 1. Studerande och avlagda examina i gymnasieutbildning 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2011/lop_2011_2012-06-12_tau_001_sv.html