Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 9.6.2016

Antalet studerande i gymnasieutbildning nästan oförändrat

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 104 100 år 2015. Antalet studerande ökade med 0,1 procent jämfört med året innan. Totalt avlades 30 600 studentexamina. Detta var 1 000 färre än året innan. Av de studerande och utexaminerade var 57 procent kvinnor.

Studerande och studentexamina 2001–2015

Studerande och studentexamina 2001–2015

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Kumpulainen 029 551 3580, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2015/lop_2015_2016-06-09_tie_001_sv.html