Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 13.6.2017

Antalet studerande i gymnasieutbildning minskade något

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 103 600 år 2016. Antalet studerande minskade med 0,5 procent jämfört med året innan. Totalt avlades 30 500 studentexamina. Detta var 100 färre än året innan. Av de studerande 57 procent och utexaminerade 58 procent var kvinnor.

Studerande och studentexamina 2006–2016

Studerande och studentexamina 2006–2016

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Halinen 029 551 3288, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2016/lop_2016_2017-06-13_tie_001_sv.html