Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.6.2019

Antalet studerande i gymnasieutbildning minskade något

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 103 400 år 2018. Antalet studerande minskade med 0,3 procent jämfört med året innan. Totalt avlades 30 400 studentexamina, vilket var en ökning med 200 från året innan. Av både de studerande och de utexaminerade var 58 procent kvinnor.

Studerande och studentexamina 2008–2018

Studerande och studentexamina 2008–2018

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Halinen 029 551 3288, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 18.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2018/lop_2018_2019-06-18_tie_001_sv.html