Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.6.2020

Antalet studerande i gymnasieutbildning 105 200

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 105 200 år 2019. Totalt avlades 29 100 studentexamina. Detta var nästan 1 300 färre än året innan. Femtioåtta procent av både de studerande och de utexaminerade var kvinnor.

Studerande inom gymnasieutbildning och studentexamina 2008– 2019*

Studerande inom gymnasieutbildning och studentexamina 2008– 2019*

* Uppgifterna för år 2019 är inte helt jämförbara med uppgifterna från tidigare år.


Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Halinen 029 551 3288, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2019/lop_2019_2020-06-16_tie_001_sv.html