Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, juli

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, oktober 2018

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 105,3 0,3 4,2
Geokonstruktioner 105,7 0,2 3,7
Markkonstruktioner 101,9 0,2 2,0
Bergkonstruktioner 101,5 0,0 1,4
Beläggningar 119,9 1,1 15,5
Kommunaltekniska system 105,0 0,4 4,1
Betongkonstruktioner 103,4 0,1 1,2
Tekniska och andra system 101,3 0,0 0,7
Krossarbeten 1) 105,8 0,9 5,2
Vägunderhåll 1) 101,6 0,5 1,8
Gatuunderhåll 1) 102,7 0,3 2,6
Banunderhåll 1) 102,3 0,2 1,1
Underhåll, totalt 1) 102,2 0,3 2,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2018, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, oktober 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/10/maku_2018_10_2018-11-23_tau_001_sv.html