Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, juli

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, februari 2019

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 115,5 0,4 2,0
Geokonstruktioner 117,1 0,3 1,7
Markkonstruktioner 116,0 0,3 3,3
Bergkonstruktioner 116,8 0,1 1,2
Beläggningar 110,7 1,0 1,8
Kommunaltekniska system 117,7 0,6 1,4
Betongkonstruktioner 119,5 -0,1 0,8
Tekniska och andra system 108,5 0,1 0,9
Krossarbeten 1) 116,3 0,7 2,6
Vägunderhåll 1) 115,2 0,2 2,3
Gatuunderhåll 1) 115,3 0,2 2,1
Banunderhåll 1) 113,9 0,1 0,9
Underhåll, totalt 1) 115,0 0,2 1,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2019, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, februari 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/02/maku_2019_02_2019-03-25_tau_002_sv.html