Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, juli

Publicerad: 25.3.2019

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,0 procent i februari från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,0 procent från februari år 2018 till februari år 2019. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,8 procent för betongkonstruktioner till 3,3 procent för markkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, februari 2019

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 105,1 2,0
Geokonstruktioner 105,5 1,7
Markkonstruktioner 103,3 3,3
Bergkonstruktioner 102,5 1,2
Beläggningar 114,6 1,8
Kommunaltekniska system 104,5 1,4
Betongkonstruktioner 103,8 0,8
Tekniska och andra system 101,7 0,9
Krossarbeten 1) 105,5 2,6
Vägunderhåll 1) 102,5 2,3
Gatuunderhåll 1) 103,3 2,1
Banunderhåll 1) 102,6 0,9
Underhåll, totalt 1) 102,9 1,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/02/maku_2019_02_2019-03-25_tie_001_sv.html