Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, mars

Publicerad: 23.3.2021

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,0 procent i februari från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,0 procent från februari år 2020 till februari år 2021. Årsförändringen varierade efter delindex från 2,3 procent för beläggningar och kommunaltekniska system till -0,3 procent för bergkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, februari 2021

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 106,8 1,0
Geokonstruktioner 107,1 1,2
Markkonstruktioner 103,8 0,5
Bergkonstruktioner 102,9 -0,3
Beläggningar 121,3 2,3
Kommunaltekniska system 106,7 2,3
Betongkonstruktioner 104,2 0,4
Tekniska och andra system 102,6 0,4
Krossarbeten 1) 106,4 0,5
Vägunderhåll 1) 103,7 0,3
Gatuunderhåll 1) 105,3 -0,0
Banunderhåll 1) 104,7 0,5
Underhåll, totalt 1) 104,6 0,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (228,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/02/maku_2021_02_2021-03-23_tie_001_sv.html