Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tikes Mejeristatistik och Totalproduktionen av mjölk ingår nu i Mjölk- och mjölkproduktstatistiken

En del av Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tike) statistikområden har sammanslagits från början av år 2011. Tikes Mejeristatistik och Totalproduktionen av mjölk har sammanslagits under namnet Mjölk- och mjölkproduktstatistik.  

Ändringen har genomförts i FOS-portalen på så sätt att Mejeristatistiken och Totalproduktion av mjölk upphör. Uppgifterna publiceras i fortsättningen i statistiken över Mjölk- och mjölkprodukt som första gången utkom under sitt nya namn 28.2.2011.

 


Senast uppdaterad 29.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik om mjölk och mjölkprodukter [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mama/mama_2011-03-29_uut_001_sv.html