Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp, ställning, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tillgångar 1. Finansiell balans 45 823 43 194 2 112 80 698 18 870 -90 187
1.1 Direktinvesteringar 20 659 -2 370 11 217 -2 532 6 523 -4 981
1.1.1 Eget kapital 15 899 5 636 5 166 466 3 390 -2 140
1.1.2 Övrigt kapital 4 759 -8 006 6 052 -2 998 3 133 -2 842
1.2 Portföljinvesteringar -313 26 560 21 044 4 218 15 831 9 017
1.2.1 Aktier -4 399 13 652 11 339 -2 251 8 716 7 253
1.2.2 Masskuldebrev 6 119 11 740 10 857 8 156 6 401 3 540
1.2.3 Penningmarknadsinstrument -2 033 1 169 -1 152 -1 687 714 -1 776
1.3 Finansiella derivat 15 022 9 575 -58 372 -4 893 -5 921 -66 210
1.4 Övriga investeringar 10 265 8 814 29 841 83 526 1 905 -28 781
1.5 Valutareserv 190 614 -1 619 378 532 768
Skulder 1. Finansiell balans 50 359 47 853 -1 640 88 993 35 831 -87 643
1.1 Direktinvesteringar 13 531 -5 943 9 097 -4 302 3 885 -9 031
1.1.1 Eget kapital 1 854 590 6 052 571 1 307 -2 431
1.1.2 Övrigt kapital 11 677 -6 532 3 045 -4 874 2 577 -6 600
1.2 Portföljinvesteringar 730 20 008 11 164 12 169 25 158 14 401
1.2.1 Aktier -1 172 -458 -974 -705 2 416 2 746
1.2.2 Masskuldebrev -784 11 834 14 955 19 177 26 088 11 631
1.2.3 Penningmarknadsinstrument 2 686 8 632 -2 818 -6 303 -3 346 24
1.3 Finansiella derivat 16 504 11 806 -58 495 -3 752 -4 817 -64 037
1.4 Övriga investeringar 19 594 21 981 36 594 84 879 11 605 -28 976
1.5 Valutareserv . . . . . .
Netto 1. Finansiell balans -4 535 -4 659 3 752 -8 295 -16 961 -2 544
1.1 Direktinvesteringar 7 128 3 573 2 120 1 770 2 638 4 050
1.1.1 Eget kapital 14 045 5 047 -887 -105 2 083 292
1.1.2 Övrigt kapital -6 918 -1 474 3 007 1 876 555 3 758
1.2 Portföljinvesteringar -1 043 6 552 9 880 -7 950 -9 328 -5 384
1.2.1 Aktier -3 227 14 110 12 313 -1 546 6 299 4 507
1.2.2 Masskuldebrev 6 904 -95 -4 098 -11 021 -19 687 -8 091
1.2.3 Penningmarknadsinstrument -4 720 -7 463 1 666 4 617 4 060 -1 800
1.3 Finansiella derivat -1 482 -2 231 124 -1 140 -1 104 -2 172
1.4 Övriga investeringar -9 329 -13 167 -6 753 -1 353 -9 700 195
1.5 Valutareserv 190 614 -1 619 378 532 768
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2013, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp, ställning, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2013/mata_2013_2014-09-24_tau_002_sv.html