Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Bytesbalans med länderfördelning, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inkomster Europa 1. Bytesbalans 74 624 52 359 58 686 64 033 65 920 63 563
1.1 Varor ( fr.o.m.2013) 47 304 31 832 35 323 39 288 39 518 39 470
1.2 Tjänster 13 107 10 878 11 374 12 375 14 162 13 257
1.3 Primära inkomster 13 009 8 484 10 720 11 154 12 019 10 444
1.4 Sekundära inkomster 1 204 1 166 1 268 1 216 . 392
Afrika 1. Bytesbalans 2 380 1 899 2 309 2 035 2 779 2 292
1.1 Varor ( fr.o.m.2013) 1 547 1 123 1 360 1 270 1 691 1 349
1.2 Tjänster . . . . 1 036 .
1.3 Primära inkomster 9 -14 17 29 51 109
1.4 Sekundära inkomster . . . . . 27
Amerika 1. Bytesbalans 7 446 4 809 5 279 6 308 6 611 6 830
1.1 Varor ( fr.o.m.2013) 5 504 3 484 3 758 4 484 4 860 4 817
1.2 Tjänster 1 220 983 1 027 1 274 1 284 1 129
1.3 Primära inkomster 698 339 487 542 448 832
1.4 Sekundära inkomster 24 . . . . 51
Asien 1. Bytesbalans 1 330 1 117 1 315 1 235 1 806 1 416
1.1 Varor ( fr.o.m.2013) 831 607 667 714 1 020 688
1.2 Tjänster 491 . . 499 740 .
1.3 Primära inkomster 8 4 -1 22 46 83
1.4 Sekundära inkomster . . . . . 19
Australien Oceanien och övriga territorier 1. Bytesbalans 1 235 913 1 018 1 018 1 073 842
1.1 Varor ( fr.o.m.2013) 649 401 503 722 718 584
1.2 Tjänster 470 424 411 208 245 169
1.3 Primära inkomster 116 88 104 87 108 82
1.4 Sekundära inkomster . . . . . 7
Gaza och Jeriko 1. Bytesbalans 105 147 78 581 87 838 92 744 95 510 90 752
1.1 Varor ( fr.o.m.2013) 64 460 44 977 50 569 54 380 56 066 55 582
1.2 Tjänster 22 884 20 940 21 896 22 464 23 172 20 758
1.3 Primära inkomster 16 229 11 100 13 736 13 843 13 889 13 322
1.4 Sekundära inkomster 1 575 1 565 1 637 2 057 2 383 1 089
Utgifter Europa 1. Bytesbalans 79 177 58 849 67 701 76 994 78 845 71 850
1.1 Varor ( fr.o.m.2013) 47 002 34 418 40 931 47 395 48 516 48 475
1.2 Tjänster 16 586 15 151 15 369 16 244 18 119 16 723
1.3 Primära inkomster 13 553 7 666 9 845 11 552 11 989 6 255
1.4 Sekundära inkomster 2 036 1 615 1 556 1 804 . 398
Afrika 1. Bytesbalans 646 402 637 639 848 995
1.1 Varor ( fr.o.m.2013) 426 186 435 489 533 634
1.2 Tjänster 209 209 194 147 342 344
1.3 Primära inkomster 9 5 5 3 . -23
1.4 Sekundära inkomster 2 2 2 . . 39
Amerika 1. Bytesbalans 5 737 4 622 5 124 6 159 6 435 6 943
1.1 Varor ( fr.o.m.2013) 3 565 2 814 3 264 4 056 4 037 4 353
1.2 Tjänster 2 045 1 736 1 766 2 064 2 362 2 100
1.3 Primära inkomster 98 64 82 31 17 447
1.4 Sekundära inkomster 29 9 12 . . 42
Asien 1. Bytesbalans 507 312 522 577 743 778
1.1 Varor ( fr.o.m.2013) 357 162 371 467 501 472
1.2 Tjänster 144 144 145 107 269 301
1.3 Primära inkomster 4 4 4 3 . -23
1.4 Sekundära inkomster 2 1 2 . . 28
Australien Oceanien och övriga territorier 1. Bytesbalans 684 262 358 352 211 170
1.1 Varor ( fr.o.m.2013) 575 193 252 264 142 85
1.2 Tjänster 84 48 79 70 71 56
1.3 Primära inkomster 24 21 26 16 -3 21
1.4 Sekundära inkomster 1   1 . . 8
Gaza och Jeriko 1. Bytesbalans 100 794 75 091 85 548 96 288 99 366 93 601
1.1 Varor ( fr.o.m.2013) 57 395 40 770 48 114 56 168 56 654 55 499
1.2 Tjänster 22 615 21 042 21 724 22 437 24 764 22 421
1.3 Primära inkomster 17 508 9 965 12 347 13 982 14 181 12 074
1.4 Sekundära inkomster 3 276 3 314 3 363 3 701 3 768 3 607
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2013, Tabellbilaga 3. Bytesbalans med länderfördelning, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2013/mata_2013_2014-09-24_tau_003_sv.html