Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.9.2014

Finlands nettoställning mot utlandet minskade år 2013

Till minskningen av Finlands nettoställning mot utlandet år 2013 bidrog mest ökningen av de finländska företagens upplåning genom värdepapper.

Finansiell balans och utlandsställning

År 2013 var nettokapitalinflödet till Finland 2,5 miljarder euro. Finländarnas utländska nettoställning uppgick i slutet av året till 17,7 miljarder euro, medan den året innan var 29,2 miljarder euro. Förändringarna i valutakursen och övriga värderingsposter bidrog till minskningen av nettoställningen med 9,0 miljarder euro. Företagssektorns nettoställning minskade mest, eftersom dess portföljskuld ökade med 19,9 miljarder euro år 2013.

Utländsk nettoställning efter sektor åren 2006–2013, miljarder euro

Utländsk nettoställning efter sektor åren 2006–2013, miljarder euro

Portföljinvesteringar

År 2013 skaffade utländska investerare finländska värdepapper till ett värde av totalt 14,4 miljarder euro, medan finländska investerare skaffade utländska värdepapper för 9,0 miljarder euro. Nettokapitalinflödet till Finland av portföljinvesteringar var sålunda 5,4 miljarder euro.

Direkta investeringar

När det gäller direktinvesteringar uppgick bruttofordringarna i slutet av år 2013 till 141,6 miljarder euro och motsvarande skulder till 94,1 miljarder euro. Under år 2013 minskade fordringarna med 3,7 miljarder euro och skulderna med 9,7 miljarder euro.

Bytesbalans

År 2013 visade bytesbalansen ett underskott på 2,9 miljarder, medan underskottet år 2012 var 3,9 miljarder euro. Till underskottet bidrog särskilt tjänster och kontot för sekundära inkomster. Handelsbalansen enligt betalningsbalansen var svagt positiv. Tjänstebalansen visade ett underskott på 1,7 miljarder euro.


Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (372,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2013/mata_2013_2014-09-24_tie_001_sv.html