Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2013/12 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05
1. Bytesbalans -939 -786 -339 -835 -1 178 -225
1.1 Varor -440 -396 -12 -58 -201 443
1.2 Tjänster -130 -141 -141 -150 -178 -200
1.3 Primära inkomster -240 122 187 -255 -593 -263
1.4 Sekundära inkomster -129 -372 -372 -372 -206 -206
2. Kapitalbalans 123 12 12 12 17 17
3. Finansiell balans 5 206 -8 055 2 183 -3 975 -4 484 -1 069
3.1 Direktinvesteringar 1 160 -133 -3 026 -3 752 -5 025 824
3.2 Portföljinvesteringar 8 942 -6 471 -2 354 -585 5 426 -45
3.3 Övriga investeringar -4 883 -1 362 7 664 230 -4 682 -2 438
3.4 Finansiella derivat -312 -49 -44 44 -75 630
3.5 Valutareserv 299 -40 -58 89 -128 -40
4. Restpost 6 094 -7 281 2 510 -3 152 -3 323 -860
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2014, Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/05/mata_2014_05_2014-07-11_tau_001_sv.html