Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2013/12 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05
Kontotransaktion              
Inkomster 1. Bytesbalans 7 541 7 261 7 141 7 450 8 147 8 463
1.1 Varor 4 368 4 347 4 305 4 547 4 632 5 078
1.2 Tjänster 1 865 1 619 1 606 1 612 1 955 1 844
1.3 Primära inkomster 1 214 1 206 1 140 1 202 1 465 1 445
1.4 Sekundära inkomster 93 89 89 89 95 95
Utgifter 1. Bytesbalans 8 480 8 047 7 480 8 285 9 325 8 688
1.1 Varor 4 808 4 743 4 318 4 605 4 833 4 635
1.2 Tjänster 1 996 1 760 1 748 1 762 2 132 2 043
1.3 Primära inkomster 1 454 1 083 954 1 457 2 059 1 709
1.4 Sekundära inkomster 223 461 461 461 301 301
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2014, Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/05/mata_2014_05_2014-07-11_tau_002_sv.html