Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.7.2014

Kapitalinflöde till Finland i början av år 2014, bytesbalansen visade fortfarande ett underskott

I början av året präglades den finansiella balansen av nettokapitalimport, dvs. utländska investeringar i Finland var fler än finländska investeringar i utlandet. Bytesbalansen visade alltjämt ett underskott under början av året (januari–maj).

Statistikföringen av betalningsbalansen och utlandsställningen följer den nya betalningsbalansmanualen (BPM6). De nya tidsserierna har beräknats retroaktivt fr.o.m. år 2006. De viktigaste ändringarna i tidsserien beskrivs i översikten.

Bytesbalans

Under årets första kvartal visade bytesbalansen ett underskott på 2,0 miljarder euro. Underskottet har därmed ökat från året innan, då det uppgick till 1,4 miljarder euro. Underskottet ökade inom nästan alla delposter i bytesbalansen: inom handels- och tjänstebalansen samt inom kontot sekundära inkomster. I maj visade bytesbalansen ett underskott på 0,2 miljarder euro, medan handelsbalansen enligt betalningsbalansen visade ett överskott på 0,4 miljarder euro. Bytesbalansens glidande summa för 12 månader visade ett underskott på 4,7 miljarder euro.

Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Finansiell balans och utlandsställning

Nettokapitalinflödet till Finland var 15,4 miljarder euro under början av år 2014 (januari–maj). Av kapitalinflödet förklaras den största delen av företagsarrangemang i form av direktinvesteringar. När det gäller direktinvesteringar har skulderna till utlandet ökat med 11,3 miljarder euro samtidigt som fordringarna på utlandet har ökat med 0,2 miljarder euro. En del av kapitalinflödet förklaras av kapitalinflödet till Finland i form av portföljinvesteringar. Kapitalinflödet till Finland i form av portföljskulder uppgick till 12,2 miljarder euro, medan det investerades 8,2 miljarder euro i fordringar på utlandet. I finländska monetära finansinstituts emitterade masskuldebrevslån investerades 6,5 miljarder euro och i statens 5,6 miljarder euro. Värdeförändringarna av värdepapper har medfört en ökning av 5,9 miljarder euro i värdepappersfordringar och 3,8 miljarder euro i skulder under den aktuella perioden.

I maj 2014 var nettokapitalinflödet till Finland 1,1 miljarder euro. När det gäller direktinvesteringar ökade fordringarna på utlandet med 0,5 miljarder euro medan Finlands skulder till utlandet minskade med 0,3 miljarder euro. Kapitalinflödet till Finland i form av portföljskulder uppgick till 2,9 miljarder euro och lika mycket investerades från Finland i utlandet. Övriga investeringar, dvs. lån, inlåning och handelskrediter, resulterade i ett inflöde på 2,4 miljarder euro.

Den utländska nettoställningen har minskat med 10,6 miljarder euro under början av år 2014 (januari–maj). I slutet av maj 2014 uppgick nettoställningen till 10,4 miljarder euro, medan den i början av januari 2014 ännu var 21,0 miljarder euro. Minskningen av nettoställningen är en följd av att finländarnas fordringar på utlandet ökade långsammare än skulderna till utlandet. Fordringarna ökade med 29,6 miljarder euro samtidigt som skulderna ökade med 40,2 miljarder euro. Fordringarna ökade främst till följd av ökningen av portföljinvesteringar, och skulderna till följd av både ökningen av portföljinvesteringar och direktinvesteringar. I slutet av maj 2014 uppgick finländarnas fordringar på utlandet till 680,1 miljarder euro och skulder till utlandet till 669,6 miljarder euro.

Uppgifterna om betalningsbalansen för år 2013 revideras nästa gång 15.9.2014. Uppgifterna för juni 2014 publiceras 15.8.2014.

Finlands nettoställning mot utlandet

Finlands nettoställning mot utlandet

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (405,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/05/mata_2014_05_2014-07-11_tie_001_sv.html