Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06
1. Bytesbalans -786 -339 -835 -1 178 -134 293
1.1 Varor -396 -12 -58 -201 509 106
1.2 Tjänster -141 -141 -150 -178 -199 -2
1.3 Primära inkomster 122 187 -255 -593 -239 392
1.4 Sekundära inkomster -372 -372 -372 -206 -206 -203
2. Kapitalbalans 12 12 12 17 17 18
3. Finansiell balans -8 055 2 183 -3 975 -4 484 761 -1 013
3.1 Direktinvesteringar -133 -3 026 -3 752 -5 025 950 -490
3.2 Portföljinvesteringar -6 471 -2 354 -585 5 426 1 618 3 083
3.3 Övriga investeringar -1 362 7 664 230 -4 682 -2 398 -3 683
3.4 Finansiella derivat -49 -44 44 -75 631 51
3.5 Valutareserv -40 -58 89 -128 -40 25
4. Restpost -7 281 2 510 -3 152 -3 323 878 -1 324
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2014, Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/06/mata_2014_06_2014-08-15_tau_001_sv.html