Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro

  År 2013 12 mån. glidande summa 2014/05 2014/06
1. Bytesbalans -4 398 -4 373 -134 293
1.1 Varor -78 -537 509 106
1.2 Tjänster -1 561 -1 293 -199 -2
1.3 Primära inkomster -272 116 -239 392
1.4 Sekundära inkomster -2 487 -2 661 -206 -203
2. Kapitalbalans 537 491 17 18
3. Finansiell balans 20 -10 586 761 -1 013
3.1 Direktinvesteringar 3 852 -10 078 950 -490
3.2 Portföljinvesteringar -3 484 9 246 1 618 3 083
3.3 Övriga investeringar 785 -9 044 -2 398 -3 683
3.4 Finansiella derivat -1 902 -1 476 631 51
3.5 Valutareserv 768 767 -40 25
4. Restpost 4 738 -6 274 878 -1 324
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2014, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/06/mata_2014_06_2014-08-15_tau_004_sv.html