Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.8.2014

I juni 2014 visade bytesbalansen ett överskott, Finland hade ett nettoinflöde av kapital

I juni 2014 visade Finlands bytesbalans ett överskott på 0,3 miljarder euro. Den finansiella balansen visade att utländska investerare investerade mer i Finland än finländska investerare investerade i utlandet.

Bytesbalans

Bytesbalansen visade ett överskott på 0,3 miljarder euro i juni. Till detta bidrog överskottet i handelsbalansen samt de primära inkomsterna. Vid motsvarande tidpunkt året innan visade bytesbalansen ett överskott på 0,03 miljarder euro. Den glidande summan för 12 månader i bytesbalansen visade ett underskott på 4,4 miljarder euro.

Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Finansiell balans och utlandsställning

I juni var nettokapitalinflödet till Finland 1,0 miljarder euro. När det gäller direktinvesteringar minskade fordringarna på utlandet med 0,6 miljarder euro och Finlands skulder till utlandet i form av direktinvesteringar minskade med 0,2 miljarder euro. Nettokapitalutflödet från Finland i form av portföljinvesteringar uppgick till 3,1 miljarder euro, portföljtillgångarna ökade med 1,8 miljarder euro, medan portföljskulderna minskade med 1,3 miljarder euro. Övriga investeringar, dvs. lån, inlåning och handelskrediter, resulterade i ett inflöde på 3,7 miljarder euro.

I slutet av juni 2014 uppgick nettoställningen till 14,7 miljarder euro. Finländarnas fordringar på utlandet uppgick till 685,6 miljarder euro och skulder till utlandet till 670,9 miljarder euro.

Uppgifterna för juli 2014 publiceras 15.9.2014.

Finlands nettoställning mot utlandet

Finlands nettoställning mot utlandet

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/06/mata_2014_06_2014-08-15_tie_001_sv.html