Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07
1. Bytesbalans -555 -220 -651 -1 170 -199 -59 -765
1.1 Varor -327 56 -2 -164 532 133 -101
1.2 Tjänster -116 -117 -126 -276 -281 -261 -86
1.3 Primära inkomster 262 213 -150 -528 -247 272 -397
1.4 Sekundära inkomster -373 -373 -373 -202 -202 -202 -181
2. Kapitalbalans 12 12 12 12 12 12 12
3. Finansiell balans -7 559 3 785 -3 592 -4 662 1 700 -271 -2 152
3.1 Direktinvesteringar -32 -2 995 -3 691 -5 019 1 885 158 -2 225
3.2 Portföljinvesteringar -6 073 -750 -266 5 468 1 719 3 139 -918
3.3 Övriga investeringar -1 364 7 618 233 -4 907 -2 398 -3 605 1 409
3.4 Finansiella derivat -49 -30 44 -76 533 12 -408
3.5 Valutareserv -40 -58 89 -128 -40 25 -9
4. Restpost -7 016 3 993 -2 953 -3 505 1 888 -225 -1 398
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2014, Tabellbilaga 2. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/07/mata_2014_07_2014-09-15_tau_002_sv.html