Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07
Kontotransaktion                
Tillgångar Totalt -339 -3 651 -1 875 -4 257 680 -3 912 -10 462
1. Direktinvesteringar 832 -894 -464 -597 293 -896 -493
1.1 Eget kapital 734 589 144 -1 253 141 576 425
1.2 Övrigt kapital 98 -1 483 -608 656 152 -1 472 -919
2. Portföljinvesteringar -1 389 3 099 -947 6 111 4 454 1 717 -935
2.1 Aktier 308 1 598 -862 2 344 2 290 -40 19
2.2 Masskuldebrev -2 324 984 76 2 908 2 291 1 666 -552
2.3 Penningmarknadsinstrument 627 517 -161 858 -127 91 -401
3. Övriga investeringar 4 258 -2 418 6 305 -4 552 2 288 -1 364 -5 041
4. Finansiella derivat -3 999 -3 379 -6 858 -5 090 -6 314 -3 394 -3 984
5. Valutareserv -40 -58 89 -128 -40 25 -9
Skulder Totalt 7 220 -7 436 1 718 406 -1 021 -3 641 -8 310
1. Direktinvesteringar 865 2 100 3 227 4 423 -1 593 -1 054 1 731
1.1 Eget kapital 172 172 172 4 209 -985 -1 984 1 593
1.2 Övrigt kapital 693 1 928 3 055 214 -607 929 138
2. Portföljinvesteringar 4 684 3 849 -680 642 2 734 -1 422 -17
2.1 Aktier 1 983 435 -170 306 893 781 308
2.2 Masskuldebrev 1 428 4 457 2 051 113 670 -1 782 67
2.3 Penningmarknadsinstrument 1 272 -1 043 -2 561 223 1 171 -421 -392
3. Övriga investeringar 5 621 -10 037 6 073 355 4 685 2 241 -6 450
4. Finansiella derivat -3 949 -3 349 -6 902 -5 015 -6 847 -3 406 -3 575
5. Valutareserv . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2014, Tabellbilaga 4. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/07/mata_2014_07_2014-09-15_tau_004_sv.html