Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro

  År 2013 12 mån. glidande summa 2014/06 2014/07
1. Bytesbalans -2 851 -4 040 -59 -765
1.1 Varor 83 -15 133 -101
1.2 Tjänster -1 662 -1 778 -261 -86
1.3 Primära inkomster 1 246 432 272 -397
1.4 Sekundära inkomster -2 518 -2 679 -202 -181
2. Kapitalbalans 184 138 12 12
3. Finansiell balans -3 308 -8 293 -271 -2 152
3.1 Direktinvesteringar 3 179 -10 476 158 -2 225
3.2 Portföljinvesteringar -5 428 3 791 3 139 -918
3.3 Övriga investeringar 204 -1 081 -3 605 1 409
3.4 Finansiella derivat -2 032 -1 271 12 -408
3.5 Valutareserv 768 744 25 -9
4. Restpost -641 -4 391 -225 -1 398
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2014, Tabellbilaga 5. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/07/mata_2014_07_2014-09-15_tau_005_sv.html