Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08
1. Bytesbalans -555 -220 -651 -1 170 -199 -59 -862 -21
1.1 Varor -327 56 -2 -164 532 133 -183 8
1.2 Tjänster -116 -117 -126 -276 -281 -261 -95 -70
1.3 Primära inkomster 262 213 -150 -528 -247 272 -402 223
1.4 Sekundära inkomster -373 -373 -373 -202 -202 -202 -181 -181
2. Kapitalbalans 12 12 12 12 12 12 12 12
3. Finansiell balans -7 559 3 785 -3 592 -4 662 1 700 -271 -1 715 1 799
3.1 Direktinvesteringar -32 -2 995 -3 691 -5 019 1 885 158 -1 592 152
3.2 Portföljinvesteringar -6 073 -750 -266 5 468 1 719 3 139 -1 112 2 486
3.3 Övriga investeringar -1 364 7 618 233 -4 907 -2 398 -3 605 1 406 -641
3.4 Finansiella derivat -49 -30 44 -76 533 12 -408 -210
3.5 Valutareserv -40 -58 89 -128 -40 25 -9 12
4. Restpost -7 016 3 993 -2 953 -3 505 1 888 -225 -866 1 808
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2014, Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/08/mata_2014_08_2014-10-15_tau_001_sv.html