Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08
Kontotransaktion                  
Inkomster 1. Bytesbalans 7 202 7 068 7 436 7 781 8 165 7 446 7 409 7 119
1.1 Varor 4 350 4 310 4 545 4 681 5 134 4 631 4 400 4 182
1.2 Tjänster 1 631 1 618 1 624 1 586 1 577 1 579 1 730 1 733
1.3 Primära inkomster 1 133 1 052 1 179 1 420 1 360 1 142 1 187 1 113
1.4 Sekundära inkomster 88 88 88 94 94 94 92 92
Utgifter 1. Bytesbalans 7 756 7 288 8 087 8 951 8 364 7 504 8 270 7 140
1.1 Varor 4 678 4 254 4 547 4 844 4 602 4 498 4 583 4 174
1.2 Tjänster 1 747 1 734 1 749 1 862 1 858 1 840 1 825 1 803
1.3 Primära inkomster 871 839 1 330 1 948 1 607 869 1 589 890
1.4 Sekundära inkomster 461 461 461 297 297 297 273 273
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2014, Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/08/mata_2014_08_2014-10-15_tau_002_sv.html