Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, april

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro

  År 2013 12 mån. glidande summa 2014/07 2014/08
1. Bytesbalans -2 850 -4 176 -862 -21
1.1 Varor 83 -52 -183 8
1.2 Tjänster -1 662 -1 856 -95 -70
1.3 Primära inkomster 1 248 398 -402 223
1.4 Sekundära inkomster -2 518 -2 667 -181 -181
2. Kapitalbalans 184 141 12 12
3. Finansiell balans -2 544 -5 639 -1 715 1 799
3.1 Direktinvesteringar 4 050 -9 696 -1 592 152
3.2 Portföljinvesteringar -5 384 5 753 -1 112 2 486
3.3 Övriga investeringar 195 -1 259 1 406 -641
3.4 Finansiella derivat -2 172 -1 258 -408 -210
3.5 Valutareserv 768 820 -9 12
4. Restpost 122 -1 604 -866 1 808
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2014, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/08/mata_2014_08_2014-10-15_tau_004_sv.html